HERA Run 2001

#

 

Begin

Duration/Days

End

1

Startup 2001

26-Jul-01

1.0

27-Jul-01

2

Establish Beam Operation p

27-Jul-01

17.0

13-Aug-01

3

Maintenance day

13-Aug-01

0.7

13-Aug-01

4

Establish Beam Operation e

13-Aug-01

33.0

15-Sep-01

5

Explore Optics

15-Sep-01

8.7

24-Sep-01

6

Maintenance day

24-Sep-01

0.7

25-Sep-01

7

Explore Optics

25-Sep-01

6.7

1-Oct-01

8

Turn-On Detector Fields

1-Oct-01

17.7

19-Oct-01

9

Set up & Optimize Collisions

19-Oct-01

11.3

30-Oct-01

10

Investigate Synchrotron Radiation

30-Oct-01

20.0

19-Nov-01

11

Break for Experiments

19-Nov-01

3.0

22-Nov-01

12

First Luminosity Runs

22-Nov-01

12.7

5-Dec-01

13

Polarization Tuning

5-Dec-01

7.0

12-Dec-01

14

Turn on North/South rotators

12-Dec-01

10.0

22-Dec-01

15

Maintenance Period

22-Dec-01

25.0

16-Jan-02

16

Startup 2002

16-Jan-02

3.0

19-Jan-02

17

Polarization Tuning

19-Jan-02

11.0

30-Jan-02

18

Start Luminosity Run

30-Jan-02

1.0

31-Jan-02


Last Updated on 10/30/01
By Ferdinand Willeke